Home

Valná hromada

 Výbor TJ Tatran Starý Lískovec z. s. svolává

 

VALNOU HROMADU

 

Termín:                       Pondělí 16. 4. 2018 v 18:00hod.

Místo konání:            Sport Bar U Ligáča

                                               Klobásova 79, Brno- Starý Lískovec

 

Program:                   1. zahájení

                                   2. volba návrhové a mandátové komise

                                   3. schválení programu valné hromady

                                   4. zpráva o činnosti oddílu kopané

                                   5. zpráva o činnosti oddílu tenisu

                                   6. zpráva předsedy TJ o hospodaření TJ v roce 2017

                                   7. diskuze

                                   8. usnesení

                                   9. závěr valné hromady

 

V Brně 26.3.2018       

Výbor TJ Tatran Starý Lískovec

Předseda výboru

MUDr. Eva Ryšavá