Home

Valná hromada

 

 V A L N Á   H R O M A D A

 

 

 

TJ Tatran Starý Lískovec.z.s.se koná dne 21.11.2016 v 18,30 ve SPORT Baru U Ligáča, Klobásova 79,Brno-Starý Lískovec

 

 Program:                              1.Zahájení

                                              2.Volba ověřovatelů zápisu

                                              3.Volba mandátové a volební komise

                                              4.Zpráva o činnosti fotbalového a tenisového oddílu za uplynulé období

                                              5.Zpráva o hospodaření

                                              6.Volba nového výboru TJ Tatran Starý Lískovec ,z.s.,kontrolní komise

                                              7.Diskuze

                                              8.Usnesení

                                              9.Závěr valné hromady

 

Valnou hromadu svolává dle Stanov TJ TSL  výbor TJ.